Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

ACTE NECESARE:

 • 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport
 • 2. Act de dobandire: contract de vanzare-cumpărare – 1 original si 2 copii sau factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie, hotarare judecatoreasca etc – original si copie  
 • 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. – original si copie
 • 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original şi Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate de la ultimul vânzător – copie (Fişa de înmatriculare şi Certificatul de atestare fiscala in vederea instrainarii bunurilor mobile nu mai este necesar in situatia in care, la transferul dreptului de proprietate este utilizat formularul tipizat “Contractul de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • 5. Cartea de identitate a proprietarului – original si copie
 • 6. Delegatia/ imputernicirea/ procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. 1. Formularul tipizat „Cerere transfer auto” Cerere transfer auto.doc
 2. 2. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original; 
 3. 3. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie; 
 4. 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 5. 5. Delegatia/imputernicirea si cartea/ buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului, dupa caz.

NOTA:

*In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice

**Documentele necesare ce trebuiesc depuse in copie vor purta mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”, numele citet si semnatura contribuabilului

***Termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/înstrăinare

Formulare mijloace de transport

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti