Icon

MINUTA dezbaterii publice din data de 10 mai 2021 a proiectului de hotărâre privind reglementarea circulaţiei pe anumite drumuri publice administrate de Consiliul local al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

Minuta dezbaterii publice din data de 28 aprilie 2021 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amenajare a teraselor sezoniere pe domeniul public şi privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

Dezbatere publică - aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în oraşul Negreşti, prin concesiune, şi a documentaţiei necesare pentru delegarea acestui Serviciu

Icon

Dezbatere publică - proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022

Icon

MINUTA dezbaterii publice din data de 16 aprilie 2021 a proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu o altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Unităţii Administrativ - Teritoriale a oraşului Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

MINUTA dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza Unităţii Administrativ - Teritoriale Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

MINUTA dezbaterii publice a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul Negreşti, stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciului de iluminat public, a Strategiei Locale de dezvoltare a Serviciului de iluminat public şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

Dezbatere publică - Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Negreşti, a Caietelor de sarcini, a tarifelor şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

Dezbatere publică - Proiectul de hotărâre privind reglementarea circulaţiei pe anumite drumuri publice administrate de Consiliul local al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

Icon

Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuinţele de tip ANL

Icon

Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea unor fapte care afectează climatul social, stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor privind gospodărirea oraşului Negreşti

Icon

Dezbatere publica - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de amenajare a teraselor sezoniere de pe domeniul public şi privat al Oraşului Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Negreşti, judeţul Vaslui pentru perioada de programare 2021 - 2027"

Icon

Dezbatere publica - Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu o altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Unităţii Administrativ -Teritoriale a oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

Icon

Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Circulaţie în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

Dezbatere publică - proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza Unităţii Administrativ -Teritoriale Negreşti, judeţul Vaslui

Icon

Dezbatere Publica – Proiectul de hotărâre pentru Aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public

Icon

Dezbatere publică - Proiectul de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuinţele de tip ANL

Icon

Dezbatere publică – Planul de Măsuri pentru Combaterea unor fapte care afectează climatul social, stabilirea obligaţiilor și responsabilităţilor privind gospodărirea oraşului Negreşti

Icon

Dezbatere publică - Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Negreşti, judeţul Vaslui pentru perioada de programare 2021 - 2027 "

Ați găsit informațiile căutate?

Dacă nu ați găsit ce căutați, lasați-ne un mesaj prin formularul de mai jos.

    Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
    Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
    Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti