Culte

Populaţia după religie (conform recensământului populaţiei din 2011)

Ortodoxă 7582
 Romano-catolică 10
 Penticostală 73
 Baptistă 31
 Adventistă de ziua a şaptea 22
 Musulmană 3
 Martorii lui Iehova 14
 Creştină după evanghelie 61
Evanghelică5
Fără religie3

Biserica Ortodoxă Română

Biserica este aşezată în centrul oraşului şi are o lungime de 21 de metri liniari, lăţimea de 7 metri liniari şi este înaltă de 25 de metri liniari. Este amplasată pe un teren de 4200 metri pătraţi şi se mărgineşte la răsărit cu strada Gării, la apus cu teren proprietate publică, la miazănoapte cu Parcul Eroilor Romîni şi Sovietici, iar la miazăzi cu Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai David”.

Preot paroh: Cucu Ioan

Biserica este situată pe strada Păcii, la nr. 9 si tot aici se află şi cimitirul oaşului Negreşti.

 Preot paroh: Negel Ciprian

Parohia a fost infiinţată la 1 octombrie 2000, prin ordinul Episcopiei Huşilor. Ea cuprinde Paraclisul cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, sfinţit în decembrie 2000 şi Biserica cu hramul „Tăierea Capului Sfăntului Ioan Botezătorul”, sfinţită pe data de 30 octombrie 2011. (sursa http://protoieriavaslui.ro/parohia-negresti-i/)

Preot paroh: Dudău Virgil

Actuala zidire bisericească a fost ctitorită la anul 1873 de către boierul Neculai Soroneanu şi soţia sa, Ecaterina, pe locul unei mai vechi biserici din lemn, biserica din satul Poiana fiind prima pe malul drept al Bârladului din zona Negreşti .Preot slujitor la vremea  construirii bisericii a fost pr. Bejenaru Gheorghe.

Deşi a suferit mai multe reparaţii şi îmbunătaţiri, biserica a ajuns totuşi într-o avansată stare de degradare. Începând cu anul 2004 s-au început lucrările de consolidare, tencuire, pictare, restaurare catapeteasmă şi înlocuirea în totalitate a tâmplăriei şi mobilierului.

Lucrările au fost  posibile cu osârdia enoriaşilor satului, a unor oameni de bine din oraşul Negreşti, a primăriei oraşului Negreşti şi cu contribuţia  însemnată a familiei Neculai şi Silvia Cozma. Totodată a fost rezidită clopotniţa, o magazie şi gardul împrejmuitor. Toate aceste lucrări au fost începute la iniţiativa  consiliului parohial şi sub îndrumarea preotului paroh Vasiliu Ionel Maricel şi finalizate în vara anului 2007. (sursa http://protoieriavaslui.ro/parohia-negresti-i/)

Preot paroh: Vasiliu Ionel Maricel

Lucrările la Biserica cu Hramul Sf. Dimitrie au început în anul 1970, iar în luna septembrie a anului 1972 lucrările s-au terminat. Sfântul locaş s-a ridicat prin strădania binecredincioşilor enoriaşi din satul Valea Mare, ale credincioşilor din parohia Poiana şi din donaţiile acordate de Sf. Episcopie a Romanului si Husilor. 

Preot paroh: Vasiliu Ionel Maricel

(sursa http://protoieriavaslui.ro/parohia-negresti-i/)

Preot paroh: Mihai Paraschiv-Vasilică

Preot paroh: Avram Vasile.

Cultul Creștin Baptist

Cultul Creștin Penticostal

Biserica Adventistă de Ziua a 7-a

Adresa: str. 1 Decembrie nr. 8, localitatea Negresti, judetul Vaslui

Web: adventist.ro

Biserica Creștină după Evanghelie

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti