Despre oras

icon_play

Video Intro
About Our Municipal

Stema orașului

Stema orașului Negrești se compune dintr-un scut triunghiular de aur cu marginile rotunjite, cu bordură neagră, având în mijloc un vultur negru cu ciocul și ghearele roșii.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate:

 • Bordura neagră semnifică denumirea localității.
 • Vulturul reprezintă strămoșul eponim, vornicul Negrea (secolul al XV-lea).
 • Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.

Teritoriul administrativ al oraşului Negreşti este situat în partea de Nord – Vest a judeţului Vaslui la limita acestuia cu judeţul Iaşi.

Se învecinează la Nord cu judeţul Iaşi, la Vest cu comuna Todireşti, la Sud cu comuna Oşeşti şi la Est cu comunele Vultureşti şi Rebricea.

Oraşul Negreşti este aşezat în bazinul hidrografic al Râului Bârlad, în regiunea deluroasă a Podişului Central Moldovenesc din Podişul Bârladului.

Oraşul Negreşti grupează în jurul său şase sate aparţinătoare:

 • Parpanita
 • Cazanesti
 • Cioatele
 • Valea Mare
 • Poiana
 • Glodeni

Teritoriul administrativ al oraşului Negreşti ocupă o suprafaţă de 6.110 ha, din care, suprafaţa totală a intravilanului este de 676,84 ha, defalcat după cum urmează:

 • oraş Negreşti   – 419,25 ha;
 • sat Căzănesti   – 80,70 ha;
 • sat Parpaniţa   – 37,91 ha;
 • sat Glodeni   – 65,86 ha;
 • sat Cioatele   – 30,87 ha;
 • sat Valea Mare – 107,68 ha;
 • sat Poiana   – 40,45 ha.

Satele aparţinătoare îşi păstrează caracterul preponderent rural.

Acestora li se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural. Localităţile aparţinătoare sunt părţi integrante ale oraşului.

Căzăneşti – sat aparţinător, este amplasat în partea de Nord – Est de oraş, satele Parpaniţa şi Glodeni în partea de Est a oraşului, satul Cioatele în partea de Sud – Vest, satul Valea Mare în partea de Sud şi satul Poiana în partea de Sud – Est a oraşului Negreşti.

Oraşul Negreşti este persoană juridică de drept public, el are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. Unitatea administrativ – teritorială poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Suprafaţa întregului teritoriu ce aparţine oraşului şi satelor aparţinătoare este reprezentată astfel:

 • teren arabil   – 3.240 ha
 • păşuni   – 1.062 ha
 • fâneţe   – 14 ha
 • vii   – 38 ha
 • păduri   – 767 ha
 • ape şi ape cu stuf – 235 ha
 • căi de comunicaţii   – 140 ha
 • curţi şi construcţii   – 294 ha
 • teren degradat şi neproductiv – 320 ha
0 K
Locuitori
0
Kilometri patrati - suprafata
0 loc/Km2
Densitate
0 th
Average Costs of Home
Ownership

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti