Servicii

Poliția locală

Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării

Read More

Plata impozitelor si taxelor locale

Cuantumul, Calendarul de plată, Cum se pot plăti impozitele si taxele locale Scutiri și înlesniri la plata impozitului pe clădiri şi teren

Read More

Certificat de atestare fiscala

Modalitati de obtinere a Certificatelor de atestare fiscala Online prin intermediul portalului public ConectX. La ghiseele Serviciului Impozite si taxe locale din str. M. Sadoveanu nr.4. Condiţiile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală sunt prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Prin urmare solicitantul va obţine […]

Read More

Autorizarea activităților comerciale, de prestări servicii și de alimentație publică

ACORD DE FUNCŢIONARE, Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi temporare

Read More

ANL-Locuinte pentru tineri

Lista de prioritati, Cuantumul chiriei, Criteriile de acces la locuinta si Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj,

Read More

Mijloace de transport

Declararea, Scoaterea din evidenta, Transferul mijloacelor de transport

Read More

Declarare cladiri si terenuri

Declararea cladirilor rezidentiale, declararea cladirilor nerezidentiale, declararea cladirilor mixte, declararea demolarii/ distrugerii unei cladiri, declararea terenurilor.

Read More

Urbanism si amenajarea teritoriului

Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si avizul primarului. Autorizatii pentru lucrari de racorduri si bransamente.

Read More

Taximetrie

Regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere, locuri de astepatre, formulare.

Read More

Eliberare acte de identitate

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Date de contact: Tel./Fax: 0235/457399, E-mail: spclep.ep@negresti.ro. Program de lucru cu publicul: Luni – Joi: 08:00 – 16:30, Vineri: 08:00 – 14:00. Contravaloarea actelor de identitate – se achită la Serviciul Impozite şi Taxe locale din str. M Sadoveanu nr. 4 şi sunt în cuantum de: Cartea de identitate – 7 […]

Read More

Eliberare acte de stare civilă

Înregistrarea nasterii copilului. Eliberarea certificatelor de nastere (duplicat). Înregistrarea decesului. Divort pe cale administrativa. Înregistrarea căsătoriei. Transcriere acte de stare civilă.

Read More

Registrul agricol

Înscrierea în registrul agricol. Eliberarea adeverinţelor. Atestatul de producător şi a carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Avizul necesar vânzării terenurilor agricole din extravilan.

Read More

Registrul SIA (fose, statii)

Primăria Orașului Negrești aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care dețin sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (fose vidanjabile, fose septice, stații de epurare) faptul că au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. Termenul limită pentru înscrierea în […]

Read More

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti