Plata impozitelor si taxelor locale

I. Impozit pe clădire, impozit pe teren, impozit pe mijloace de transport

Termenele de plată sunt 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport, datorate pentru întreg anul, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport în sumă de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 31 martie.

 II. Taxa pe clădiri și pe teren

Taxa pe clădire și taxa pe teren se plătesc lunar, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, în cazul contractelor care se referă la perioade mai mari de o lună.

III. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se plăteşte lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

IV. Impozitul pe spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul

Pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale la termenele scadente se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună, până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv.

1. Prin numerar la casieriile Serviciului impozite şi taxe locale Negreşti, de luni până vineri în intervalul orar 08,00 – 16,30;

2. Prin card bancar la casieriile Serviciului impozite şi taxe locale Negreşti, de luni până vineri în intervalul orar 08,00 – 16,30;

3. Online cu cardul, fără comision, pe site-ul https://ghiseul.ro;

4. Prin ordin de plata: beneficiar Oraş Negreşti, cod fiscal: 13407333, în următoarele conturi:

DENUMIRE IBAN COMPARTIMENT
TAXA ACTIVITATE TAXIMETRIE RO24TREZ65921070250XXXXX ADM
TAXA CAUTAREA ACTE IN ARHIVA RO24TREZ65921070250XXXXX ARHIVA
TAXA ELIBERARE COPII SAU ADEV. RO24TREZ65921070250XXXXX ARHIVA
TAXA CARTE IDENTITATE RO51TREZ65921330208XXXXX EV PERS
TAXA CARTE IDENTIT. PROVIZORIE RO51TREZ65921330208XXXXX EV PERS
TAXA AFISAJ RO46TREZ65921160250XXXXX ITX
TAXA VEHICULE LENTE RO76TREZ6592116020201XXX ITX
ALTE AMENZI (CU DEBIT) RO94TREZ65921A350102XXXX ITX
AMENZI CIRCULATIE FARA DEBIT RO94TREZ65921A350102XXXX ITX
AMENZI CIRCULATIE > 48H RO94TREZ65921A350102XXXX ITX
AMENZI CONTRAVENTIONALE RO94TREZ65921A350102XXXX ITX
CONCESIUNI PF RO68TREZ65921A300530XXXX ITX
TAXA CONCESIUNE PF RO04TREZ6592107020201XXX ITX
CHIRII PF (TRECUT) RO68TREZ65921A300530XXXX ITX
CHIRIE PF RO68TREZ65921A300530XXXX ITX
CHIRII LOCUINTE ANL RO07TREZ6595033XXX000598 ITX
TAXA ELIBERARE/VIZA AUTORIZATIE/ACORD FUNCTIONARE RO50TREZ65921160203XXXXX ITX
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PF RO98TREZ6592107020203XXX ITX
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN RO04TREZ6592107020201XXX ITX
IMPOZIT TEREN PF. RO04TREZ6592107020201XXX ITX
IMPOZIT CLADIRE PF. RO57TREZ6592107020101XXX ITX
TAXA AUTORIZ SANITARA RO50TREZ65921160203XXXXX ITX
TAXA VEHICULE GRELE PF RO76TREZ6592116020201XXX ITX
TAXA AUTO RO76TREZ6592116020201XXX ITX
TAXA DIFUZARE RECLAME SONORE RO24TREZ65921070250XXXXX ITX
AMENZI POLITIE COMUNITARA RO94TREZ65921A350102XXXX ITX
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU RO28TREZ65921070203XXXXX ITX
CHIRII DIN FONDUL DE STAT RO68TREZ65921A300530XXXX ITX
TAXA SERVICII RECLAMA SI PUBLICITATE RO46TREZ65921160250XXXXX ITX
AMENZI FARA DEBIT RO94TREZ65921A350102XXXX ITX
IMPOZIT PE SPECTACOLE RO53TREZ65921150201XXXXX ITX
TAXA SALUBRIZARE (TRECUT) RO24TREZ65921070250XXXXX ITX
TAXA SALUBRITATE – SPECIALA RO53TREZ65921360206XXXXX ITX
TAXA TEREN INTRAVILAN PF RO04TREZ6592107020201XXX ITX
TAXA TEREN EXTRAVILAN PF RO98TREZ6592107020203XXX ITX
TAXA CLADIRI PF RO57TREZ6592107020101XXX ITX
TAXA UTILIZ. TEMP. LOC PUBLIC PF RO04TREZ6592107020201XXX ITX
TAXA CHELTUIELI COM. EXECUTARE SILITA RO94TREZ65921180250XXXXX ITX
TAXA DISTRIBUIRE PLIANTE RO46TREZ65921160250XXXXX ITX
TAXA GARAJ/MAGAZIE PF RO04TREZ6592107020201XXX ITX
TAXA VEHICULE LENTE PF RO76TREZ6592116020201XXX ITX
TAXA TERASA PF RO04TREZ6592107020201XXX ITX
TAXA VEHICULE GRELE INTERNAT RO26TREZ6592116020202XXX ITX
TAXA ELIBERARE CF/ADEVERINTA, VIZARE FISA/CONTRACT RO24TREZ65921070250XXXXX ITX
TAXA ELIBERARE CERTIFICAT/PLACUTE DE INREGISTRARE RO24TREZ65921070250XXXXX POLITIA LOCALA
TAXA INREGISTRARE VEHICULE RO24TREZ65921070250XXXXX POLITIA LOCALA
TAXA ELIB. ATESTAT PRODUCATOR RO50TREZ65921160203XXXXX RA
TAXA ELIB. CARNET DE COMERCIALIZARE RO50TREZ65921160203XXXXX RA
TAXA INREGISTRARE CONTRACTE ARENDA RO24TREZ65921070250XXXXX RA
TAXA VIZARE ATESTAT PRODUCATOR RO24TREZ65921070250XXXXX RA
TAXA VIZARE CARNET DE COMERCIALIZARE RO24TREZ65921070250XXXXX RA
TAXA REMASURARE RO24TREZ65921070250XXXXX RA
TAXA SCHITA TEREN SI PLAN PARCELARE RO24TREZ65921070250XXXXX RA
TAXA ELIBERARE ADEVERINTA ROL RO24TREZ65921070250XXXXX RA
TAXA COPIERE DOCUMENTE INTERES PUBLIC RO94TREZ65921180250XXXXX RELATII CU PUBLICUL
TAXA PROTECTIE CIVILA RO24TREZ65921070250XXXXX SIT URGENTA
TAXA CERTIF NASTERE RO94TREZ65921180250XXXXX STARE CIV
TAXA CERTIF DECES RO94TREZ65921180250XXXXX STARE CIV
TAXA DIVORT RO94TREZ65921180250XXXXX STARE CIV
TAXA RECUNOASTERE COPIL RO94TREZ65921180250XXXXX STARE CIV
TAXA CERTIF CASATORIE RO94TREZ65921180250XXXXX STARE CIV
TAXE STARE CIVILA RO94TREZ65921180250XXXXX STARE CIV
TAXA SUCCESIUNE RO94TREZ65921180250XXXXX STARE CIV
TAXA PACHET AUTORIZATIE CONSTRUIRE(CERERE+FORMULAR) RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
CERTIFICAT URBANISM RO50TREZ65921160203XXXXX URBANISM
TAXA ADEVERINTA RADIERE AUTO RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
TAXA ADEV INTRAVILAN RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
TAXA CERTIF. NOMEN. STRADALA RO50TREZ65921160203XXXXX URBANISM
TAXA BRANSAMENT UTILIT. PUB. RO50TREZ65921160203XXXXX URBANISM
AUTORIZ CONSTRUIRE (FD) RO50TREZ65921160203XXXXX URBANISM
TAXA PACHET CERTIF URBANISM(CERERE+CERTIFICAT) RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
AUTORIZ DESFIINTARE CLADIRE RO50TREZ65921160203XXXXX URBANISM
TAXA PLANSA PUG RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
TAXA PLAN SITUATIE RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
TAXA AUTORIZ CONSTRUIRE (DEB) RO50TREZ65921160203XXXXX URBANISM
CAIET DE SARCINI RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
TAXA PARTICIPIARE LICITATIE RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
TAXA GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
TAXA CERTIFICAT ATESTARE EDIFICARE CONSTRUCTIE RO24TREZ65921070250XXXXX URBANISM
DENUMIREIBANCOMPARTIMENT
TAXA ACTIVITATE TAXIMETRIERO24TREZ65921070250XXXXXADM
TAXA CAUTAREA ACTE IN ARHIVARO24TREZ65921070250XXXXXARHIVA
TAXA ELIBERARE COPII SAU ADEV.RO24TREZ65921070250XXXXXARHIVA
TAXA CARTE IDENTITATERO51TREZ65921330208XXXXXEV PERS
TAXA CARTE IDENTIT. PROVIZORIERO51TREZ65921330208XXXXXEV PERS
TAXA AFISAJRO46TREZ65921160250XXXXXITX
TAXA VEHICULE LENTERO76TREZ6592116020201XXXITX
ALTE AMENZI (CU DEBIT)RO94TREZ65921A350102XXXXITX
AMENZI CIRCULATIE FARA DEBITRO94TREZ65921A350102XXXXITX
AMENZI CIRCULATIE > 48HRO94TREZ65921A350102XXXXITX
AMENZI CONTRAVENTIONALERO94TREZ65921A350102XXXXITX
CONCESIUNI PFRO68TREZ65921A300530XXXXITX
TAXA CONCESIUNE PFRO04TREZ6592107020201XXXITX
CHIRII PF (TRECUT)RO68TREZ65921A300530XXXXITX
CHIRIE PFRO68TREZ65921A300530XXXXITX
CHIRII LOCUINTE ANLRO07TREZ6595033XXX000598ITX
TAXA ELIBERARE/VIZA AUTORIZATIE/ACORD FUNCTIONARERO50TREZ65921160203XXXXXITX
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PFRO98TREZ6592107020203XXXITX
IMPOZIT TEREN INTRAVILANRO04TREZ6592107020201XXXITX
IMPOZIT TEREN PF.RO04TREZ6592107020201XXXITX
IMPOZIT CLADIRE PF.RO57TREZ6592107020101XXXITX
TAXA AUTORIZ SANITARARO50TREZ65921160203XXXXXITX
TAXA VEHICULE GRELE PFRO76TREZ6592116020201XXXITX
TAXA AUTORO76TREZ6592116020201XXXITX
TAXA DIFUZARE RECLAME SONORERO24TREZ65921070250XXXXXITX
AMENZI POLITIE COMUNITARARO94TREZ65921A350102XXXXITX
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRURO28TREZ65921070203XXXXXITX
CHIRII DIN FONDUL DE STATRO68TREZ65921A300530XXXXITX
TAXA SERVICII RECLAMA SI PUBLICITATERO46TREZ65921160250XXXXXITX
AMENZI FARA DEBITRO94TREZ65921A350102XXXXITX
IMPOZIT PE SPECTACOLERO53TREZ65921150201XXXXXITX
TAXA SALUBRIZARE (TRECUT)RO24TREZ65921070250XXXXXITX
TAXA SALUBRITATE – SPECIALARO53TREZ65921360206XXXXXITX
TAXA TEREN INTRAVILAN PFRO04TREZ6592107020201XXXITX
TAXA TEREN EXTRAVILAN PFRO98TREZ6592107020203XXXITX
TAXA CLADIRI PFRO57TREZ6592107020101XXXITX
TAXA UTILIZ. TEMP. LOC PUBLIC PFRO04TREZ6592107020201XXXITX
TAXA CHELTUIELI COM. EXECUTARE SILITARO94TREZ65921180250XXXXXITX
TAXA DISTRIBUIRE PLIANTERO46TREZ65921160250XXXXXITX
TAXA GARAJ/MAGAZIE PFRO04TREZ6592107020201XXXITX
TAXA VEHICULE LENTE PFRO76TREZ6592116020201XXXITX
TAXA TERASA PFRO04TREZ6592107020201XXXITX
TAXA VEHICULE GRELE INTERNATRO26TREZ6592116020202XXXITX
TAXA ELIBERARE CF/ADEVERINTA, VIZARE FISA/CONTRACTRO24TREZ65921070250XXXXXITX
TAXA ELIBERARE CERTIFICAT/PLACUTE DE INREGISTRARERO24TREZ65921070250XXXXXPOLITIA LOCALA
TAXA INREGISTRARE VEHICULERO24TREZ65921070250XXXXXPOLITIA LOCALA
TAXA ELIB. ATESTAT PRODUCATORRO50TREZ65921160203XXXXXRA
TAXA ELIB. CARNET DE COMERCIALIZARERO50TREZ65921160203XXXXXRA
TAXA INREGISTRARE CONTRACTE ARENDARO24TREZ65921070250XXXXXRA
TAXA VIZARE ATESTAT PRODUCATORRO24TREZ65921070250XXXXXRA
TAXA VIZARE CARNET DE COMERCIALIZARERO24TREZ65921070250XXXXXRA
TAXA REMASURARERO24TREZ65921070250XXXXXRA
TAXA SCHITA TEREN SI PLAN PARCELARERO24TREZ65921070250XXXXXRA
TAXA ELIBERARE ADEVERINTA ROLRO24TREZ65921070250XXXXXRA
TAXA COPIERE DOCUMENTE INTERES PUBLICRO94TREZ65921180250XXXXXRELATII CU PUBLICUL
TAXA PROTECTIE CIVILARO24TREZ65921070250XXXXXSIT URGENTA
TAXA CERTIF NASTERERO94TREZ65921180250XXXXXSTARE CIV
TAXA CERTIF DECESRO94TREZ65921180250XXXXXSTARE CIV
TAXA DIVORTRO94TREZ65921180250XXXXXSTARE CIV
TAXA RECUNOASTERE COPILRO94TREZ65921180250XXXXXSTARE CIV
TAXA CERTIF CASATORIERO94TREZ65921180250XXXXXSTARE CIV
TAXE STARE CIVILARO94TREZ65921180250XXXXXSTARE CIV
TAXA SUCCESIUNERO94TREZ65921180250XXXXXSTARE CIV
TAXA PACHET AUTORIZATIE CONSTRUIRE(CERERE+FORMULAR)RO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
CERTIFICAT URBANISMRO50TREZ65921160203XXXXXURBANISM
TAXA ADEVERINTA RADIERE AUTORO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
TAXA ADEV INTRAVILANRO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
TAXA CERTIF. NOMEN. STRADALARO50TREZ65921160203XXXXXURBANISM
TAXA BRANSAMENT UTILIT. PUB.RO50TREZ65921160203XXXXXURBANISM
AUTORIZ CONSTRUIRE (FD)RO50TREZ65921160203XXXXXURBANISM
TAXA PACHET CERTIF URBANISM(CERERE+CERTIFICAT)RO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
AUTORIZ DESFIINTARE CLADIRERO50TREZ65921160203XXXXXURBANISM
TAXA PLANSA PUGRO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
TAXA PLAN SITUATIERO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
TAXA AUTORIZ CONSTRUIRE (DEB)RO50TREZ65921160203XXXXXURBANISM
CAIET DE SARCINIRO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
TAXA PARTICIPIARE LICITATIERO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
TAXA GARANTIE PARTICIPARE LICITATIERO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM
TAXA CERTIFICAT ATESTARE EDIFICARE CONSTRUCTIERO24TREZ65921070250XXXXXURBANISM

Scutiri și înlesniri la plata impozitului pe clădiri şi teren

Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Formulare

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti