Poliția locală

Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării

Documente necesare:

Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării se face pe baza depunerii următoarelor documente:

 1. cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr.2 din Regulament – Descarcă
 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice persoanelor juridice, în original şi copie;
 3. documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc.);
 4. cartea de identitate a vehiculului – la înregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;
 5. atestatul tehnic – la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberat de Regia Autonomă ”Registrul Auto Român”: Tel. 0235312132;
 6. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia – excepție în cazul mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, vehiculelor cu tracțiune animală;
 7. dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;
 8. dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii (după caz);
 9. dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare (chitanţă, ordin de plată);
 10. dovada plăţii contravalorii plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de înregistrare;
 11. dovada faptului că vehiculul este radiat din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare;
 12. procură specială în formă autentică, după caz.
 13. dovada luarii in evidenta a vehiculului/mopedului de catre Serviciul Impozite si Taxe Locale Negresti.

Taxe înregistrare vehicule

1Taxă înregistrare mopede, remorci și vehicule care au caracteristici de tractor65 lei
2Taxă înregistrare vehicule cu tracțiune animală35 lei
3Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare6 lei
4Taxă pentru eliberarea plăcuțelor de înregistrare moped40 lei
5Taxă pentru eliberarea plăcuțelor de înregistrare tractor50 lei

 

Formulare si Legislatie

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti