Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării se face pe baza depunerii următoarelor documente:

 1. cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr.2 din Regulament;
 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice persoanelor juridice, în original şi copie;
 3. documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc.);
 4. cartea de identitate a vehiculului – la înregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;
 5. atestatul tehnic – la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberat de Regia Autonomă ”Registrul Auto Român”: 0235312132;
 6. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia – excepție în cazul mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, vehiculelor cu tracțiune animală;
 7. dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;
 8. dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii (după caz);
 9. dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare (chitanţă, ordin de plată);
 10. dovada plăţii contravalorii plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de înregistrare;
 11. dovada faptului că vehiculul este radiat din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare;
 12. procură specială în formă autentică, după caz.

Formulare

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti