Declarare cladiri si terenuri

PERSOANE FIZICE

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

NOTA:

 • Valoarea impozabila poate fi din: raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta sau, procesul verbal de receptie finala din care reiese valoarea cladirii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta sau, actul de dobandire al imobilului, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, din care reiese valoarea cladirii
 • Destinatia cladirii reiese din: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire etc

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Facturi fiscale utilităţi – copie/original;
 5. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 6. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

NOTA:

Pentru delimitarea suprafetelor se solicita, dupa caz: contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice; autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii; raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential; planurile/schitele cadastrale; orice documente doveditoare; declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista documente doveditoare;

ACTE NECESARE

 1. Cerere pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF;
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Nota de constatare a demolarii – original si copie;
 4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Balanta aferenta lunii in care se dobandeste;
 5. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 6. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

NOTA:

In cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate, se vor depune: Certificatul de inmatriculare al societatii, actul constitutiv, statul societăţii şi certificatul constatator

ACTE NECESARE

 1. Cerere pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ; 
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Nota de constatare a demolarii – original si copie;
 4. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul; 
 5. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 6. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

NOTA:

In cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate, se vor depune: Certificatul de inmatriculare al societatii, actul constitutiv, statul societăţii şi certificatul constatator

NOTA:

*In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice

**Documentele necesare ce trebuiesc depuse in copie vor purta mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”, numele citet si semnatura contribuabilului

***Termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/înstrăinare

Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti