Declarare cladiri si terenuri

PERSOANE FIZICE

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

NOTA:

 • Valoarea impozabila poate fi din: raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta sau, procesul verbal de receptie finala din care reiese valoarea cladirii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta sau, actul de dobandire al imobilului, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, din care reiese valoarea cladirii
 • Destinatia cladirii reiese din: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire etc

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Facturi fiscale utilităţi – copie/original;
 5. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 6. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

NOTA:

Pentru delimitarea suprafetelor se solicita, dupa caz: contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice; autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii; raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential; planurile/schitele cadastrale; orice documente doveditoare; declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista documente doveditoare;

ACTE NECESARE

 1. Cerere pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF;
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Nota de constatare a demolarii – original si copie;
 4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Balanta aferenta lunii in care se dobandeste;
 5. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 6. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

NOTA:

In cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate, se vor depune: Certificatul de inmatriculare al societatii, actul constitutiv, statul societăţii şi certificatul constatator

ACTE NECESARE

 1. Cerere pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ; 
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Nota de constatare a demolarii – original si copie;
 4. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul; 
 5. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 6. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren;
 2. Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 3. Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a împuternicitului/delegatului– original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea/procura, dupa caz.

NOTA:

In cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate, se vor depune: Certificatul de inmatriculare al societatii, actul constitutiv, statul societăţii şi certificatul constatator

NOTA:

*In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice

**Documentele necesare ce trebuiesc depuse in copie vor purta mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”, numele citet si semnatura contribuabilului

***Termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/înstrăinare

Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti