Anunt – rezultatele procesului de informare si consultare a publicului în etapa a II- a privind elaborarea propunerilor preliminare a PUZ -Amplasare Capacităţi de producere energie electrică eoliană, zona Negreşti

Anunt – rezultatele procesului de informare si consultare a publicului în etapa a II- a privind elaborarea propunerilor preliminare a PUZ -Amplasare Capacităţi de producere energie electrică eoliană, zona Negreşti

Prin planul urbanistic zonal iniţiat de către beneficiarii: SC HELIOS&WIND ENERGY S.R.L., agent economic cu personalitate juridică, reprezentată prin administrator Blaj Cristian, se propune construirea unui parc eolian, de producere a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană) pe terenuri aflate în extravilanul oraşului Negreşti şi al comunelor Oşeşti, Rebricea, Ştefan cel Mare şi Vultureşti, judeţul Vaslui, incluzând şi modernizarea/lărgirea reţelei de drumuri de exploatare, ce vor fi utilizate pentru accesul către turbinele eoliene din cadrul acestui parc.

Prin anunţul public nr. 24905 din 24.11 .2021 publicul a fost invitat să consulte şi să transmită observaţii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Negreşti -Centrul de Relaţii cu publicul, în intervalul orar 8:00-16:30 şi permanent pe site-ul instituţiei www.negresti.ro la sectiunea Elaborări planuri urbanistice.

Publicul a fost invitat să transmită observaţii şi propuneri privind elaborarea propunerilor
preliminare a P.U.Z. ,,Amplasare Capacităţi de producere energie electrică eoliană, zona
Negreşti, judeţul Vaslui”, în perioada 24.11.2021- 03.12.2021 prin:

In perioada indicată – 24.11.2021 – 03 .12.2021, nu au fost depuse propuneri sau sesizări legate de elaborarea Planului Urbanistic Zonal, la sediul primăriei.

Documentaţia expusă/disponibilă pentru consultare la sediul Primăriei oraşului Negreşti, str. Nicolae Bălcescu , nr. I – nu a fost solicitată sau consultată de nici un cetătean.

În acest context, începând cu data de 07.12.2021, se va da curs următoarei etape privind implicarea publicului în etapa elaborării Planului Urbanistic Zonal.

Previous Anunț – Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti