ANUNȚ privind intenția elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „DEZMEMBRARE IMOBIL CU NUMĂR CADASTRAL 73477 ÎN 10 LOTURI” ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE jud. Vaslui, oraș Negrești, str. Aleea Nucilor

ANUNȚ privind intenția elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „DEZMEMBRARE IMOBIL CU NUMĂR CADASTRAL 73477 ÎN 10 LOTURI” ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE jud. Vaslui, oraș Negrești, str. Aleea Nucilor

Primăria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic zonal pentru „Dezmembrare imobil cu număr cadastral 73477 în 10 loturi” în vederea realizării de locuințe individuale, generat de imobilul amplasat în oraș Negrești, str.Aleea Nucilor, județ Vaslui conform proiectului întocmit de către SC PROEDIL CONCEPT S.R.L. Vaslui – arh. Hanganu Nicolae.

Prin planul urbanistic zonal inițiat de către beneficiarul Sardariu Viorica, persoană fizică, se propune dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 73477 în 10 loturi în vederea construirii de locuințe individuale. pe amplasamentul din strada Aleea Nucilor, oraș Negrești, județul Vaslui.

Amplasamentul propus pentru studiu are o suprafață totală de 7138 mp, este proprietatea d-nei Sardariu Viorica, ca bunuri proprii deținut conform act notarial, nr. 1015 din 30.05.2023 și este constituit dintr-o singură parcelă.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria orașului Negrești, ca urmare a faptului:

– conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu N.C 73477 aparţine zonei locuințelor (L), respectiv subzona locuinţelor individuale cu caracter urban (L1) – UTR 16, categoriei de folosința arabil fără acces direct la un drum reglementat.

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 21.05.2024 – 31.05.2024 publicul este invitat să consulte, să transmită observații și propuneri scrise argumentate și justificate privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei orașului Negrești –Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor ( 8:00-16:30).

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare P.U.Z. și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultată și pe pagina de internet www.negresti.ro la sectiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroșanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Urbanism si amenajarea teritoriului

Previous Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 28 mai 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti