Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 28 mai 2024

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 28 mai 2024

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 28 mai 2024, ora 13,00, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 269/20.05.2024.

Proiectul ordinii de zi

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești, convocată de îndată, din data de 30 aprilie 2024.
  1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al orașului Negrești, județul Vaslui.
  2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 29866 mp, aflat în intravilan Sat Parpanița, oraș Negrești, județul Vaslui.
  3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 21,9 mp, situat în Negrești, strada Unirii, BI. E2, Sc. C, Parter, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
  4. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Convocator ședințe

Proiecte de hotarari

Previous Informații utile despre Alegerile Locale și EuroParlamentare din 9 iunie 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti