ANUNT privind intenția elaborării Planului Urbanistic Detaliu(PUD) – „Construire clădire spatii comerciale și servicii P+ 1″ strada Nicolae Bălcescu , nr. IA, oraș Negrești, județul Vaslui

ANUNT privind intenția elaborării Planului Urbanistic Detaliu(PUD) – „Construire clădire spatii comerciale și servicii P+ 1″ strada Nicolae Bălcescu , nr. IA, oraș Negrești, județul Vaslui

Primăria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru „Construire clădire spatii comerciale și servicii P+1 „, Strada Nicolae Bălcescu, nr. IA, oraș Negrești, județul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC AXLINE STUDIO S.R.L. Iași – arh. Ignatei Alexandru.

Prin planul urbanistic de detaliu inițiat de către beneficiarul Pavăl Dănuț-Alexandru, persoană fizică, se propune elaborarea soluției urbanistice pentru construirea pe amplasament a unei clădiri de spații comerciale și servicii(4 spații comerciale).

Terenul intravilan ce face obiectul lucrării este proprietatea beneficiarului Paval Constantin-Dănuț, conform contract vânzare-cumpărare nr.1168 din 07.06.2013.

Viitorul P.U.D. a fost solicitat de către Primăria orașului Negrești, ca urmare a faptului:

  • conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu nr. 70991 aparține zonei echipamentelor publice cu caracter de centralitate, locuințe colective si individuale C – UTR 17, categoriei de folosința arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUD-ul:

  1. Funcțiunea – IS – zona de instituții publice și servicii de interes general; subzona activităților legate de servicii și comerț ISd – nou propusă.
  • POT max propus = 50 %
  • CUT max propus = 2.50 ADC/mp teren
  • Regim maxim de înălțime – H max = 10.00 m
  • Accesul se realizează din strada Nicolae Bălcescu

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 07.03.2022 – 21.03.2022 publicul poate să consulte și sa-și exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor PUD la sediul Primăriei orașului Negrești -Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (8:00- 16:30).

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare PUD și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Planșa cu reglementările propuse prin PUD poate fi consultată și pe pagina de internet www.negresti.ro la secțiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com

Mai multe detalii:

Urbanism si amenajarea teritoriului

Previous Înștiințare privind obligatiile persoanelor care gazduiesc străini intrați legal pe teritoriul României

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti