Dezbatere publica – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public

Dezbatere publica – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate
privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul
Negreşti, stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciului de iluminat public, a Strategiei Locale de dezvoltare a Serviciului de iluminat public şi a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în oraşul
Negreşti, judeţul Vaslui.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul Negreşti, stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciului de iluminat public, a Strategiei Locale de dezvoltare a Serviciului de iluminat public şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului
Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei –
www.negresti.ro, în data de 23.02.2021, conform procesului-verbal nr. 6619/
23.02.2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei
oraşului Negreşti- Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 24.03.2021.

Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenţionat va fi organizată în data de 07.04.2021, ora 10.00, în sala de şedinţă a Primăriei.

Proiectul de hotarare poate fi consultat in sectiunea Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

Previous Convocarea Consiliului Local în ședinţă ordinară, pentru data de 25 februarie 2021, ora 14,00

Leave Your Comment

20 + thirteen =

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti