Convocarea Consiliului Local în ședinţă ordinară, pentru data de 25 februarie 2021, ora 14,00

Convocarea Consiliului Local în ședinţă ordinară, pentru data de 25 februarie 2021, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 25 februarie 2021, ora 14,00 la sediul primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 127/16.02.2021.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, convocată pentru data de 28 ianuarie 2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al UAT Negrești, în vederea casării și valorificării acestora.
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, valabilă în anul 2021.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Circulație în orașul Negrești, județul Vaslui.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a apartamentului cu o cameră și dependințe situat în Negrești, strada Gării, Bl. G2, Sc. A, Et. 2, Ap.9, județul Vaslui, aflat în proprietatea privată a orașului Negrești.
  5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la H.C.L nr.78/13.07.2017, privind actualizarea domeniului privat al U.A.T Negrești, cu inventarul detaliat al apartamentelor din orașul Negrești, județul Vaslui.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 188.393,00 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism DACIA DUSTER, necesar pentru buna desfășurare a activității instituției Primăriei orașului Negrești, județul Vaslui.
  8. Raportul de activitate al Bibliotecii orășenești ”Constantin Macarovici” Negrești.
  9. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

– Secretar general, Felicia FAUR

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Anunț – emiterea deciziilor de impunere pentru anul 2021

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti