Anunț – emiterea deciziilor de impunere pentru anul 2021

Anunț – emiterea deciziilor de impunere pentru anul 2021

Primăria Negreşti aduce la cunoștința contribuabililor transmiterea prin poștă în lunile februarie și martie a deciziilor de impunere pentru anul 2021.

Emiterea deciziilor de impunere este o obligație legală, reprezentând titlu de creanță în baza căruia organul fiscal poate pretinde plata creanței și, în caz de refuz, poate proceda la executarea silită.

Decizia de impunere cuprinde informații privind scadențele de plată, modalități de plată, bonificația fiscală, conturile în care se pot achita impozitele și taxele, precum și informații cu privire la bunurile impozabile.

În cuprinsul deciziei de impunere există o notă în care se precizează: „Sume datorate la data emiterii documentului:…”, iar într-o altă Notă se precizează: „Contribuabilul beneficiază de reducere 10%  pentru plata până la 31 martie 2021 a impozitului pe clădiri, teren, mijloace de transport.”

Primirea deciziei nu obligă la nicio acțiune cetățenii și firmele care și-au achitat integral impozitele (cu bonificație) înainte de primirea deciziei și care nu constată diferențe între datele înscrise în decizie cu privire la bunurile impozabile și situația reală.  În plus, prin Ghișeul Online, contribuabilii își pot verifica în orice moment soldul obligațiilor de plată.

În situația în care până la primirea deciziei de impunere ați achitat obligațiile fiscale, vă mulțumim!

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei Negrești din str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cam. 20, la telefon 0235457679, int. 125 sau prin email la adresa itx@negresti.ro.

Previous Prelungire termen privind actualizarea cuantumului chiriei locuințelor ANL pentru anul 2021

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti