ANUNT privind intenţia elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „Parcelare teren cu nr. cadastral 73201 în vederea realizării de locuinţe individuale” strada Vasile Alecsandri, nr.14,oraş Negreşti, judeţul Vaslui

ANUNT privind intenţia elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „Parcelare teren cu nr. cadastral 73201 în vederea realizării de locuinţe individuale” strada Vasile Alecsandri, nr.14,oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Primăria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic zonal pentru „Parcelare teren cu nr. cadastral 73201 în vederea realizării de locuințe individuale”, strada Vasile Alecsandri, nr.14, oraș Negrești, județul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC PROEDIL CONCEPT S.R.L. Vaslui – arh. Hanganu Nicolae.

Prin planul urbanistic zonal inițiat de către beneficiarul Budescu Mădălina, persoană fizică, se propune dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 73201 în 26 loturi în vederea construirii de locuințe individuale.

Pe terenul de amplasament, beneficiara are drept de proprietate conform actului notarial 2453 din 26.11.2021.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria orașului Negrești, ca urmare a faptului:

– conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu nr. 73201 aparține zonei pentru unități industriale și de depozitare(ID), Subzonei unităților de depozitare ID2 – UTR 19, categoriei de folosință curți construcții și arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

I. Funcțiunea – zonă de locuințe(L), subzonă de locuințe(L1) individuale cu caracter urban – nou propusă.

  • POT max propus = 35 %
  • CUT max propus = 1,05 ADC/mp teren
  • Regim maxim de înălțime-H max = 12.00 m
  • Drum de servitute cu o lățime de 7m

II. Funcțiunea – Subzona unităților de depozitare – ID2 – existentă.

  • POT max propus = 40 %
  • CUT max propus = 8mc/mp teren
  • Regim maxim de înălțime – H max = 12.00 m

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 26.01.2022 – 10.02.2022 publicul poate să consulte și sa-și exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primăriei orașului Negrești.

– Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor ( 8:00-16:30).

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare PUZ și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Planșa cu reglementările propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.negresti.ro la secțiunea Elaborări planuri urbanistice.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Mai multe informații:

Urbanism si amenajarea teritoriului

Previous Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 27 ianuarie 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti