ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a PUZ – „Parcelare teren cu nr. cadastral 73201 în vederea realizării de locuinţe individuale”, strada Vasile Alecsandri, nr.14, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a PUZ – „Parcelare teren cu nr. cadastral 73201 în vederea realizării de locuinţe individuale”, strada Vasile Alecsandri, nr.14, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Primăria oraşului Negreşti anunţă elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru „Parcelare teren cu nr.cadastral 73201 în vederea realizării de locuinţe individuale”, strada Vasile Alecsandri, nr.14, oraş Negreşti, judeţul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC PROEDIL CONCEPT S.R.L. Vaslui – arh. Hanganu Nicolae.

Prin planul urbanistic zonal iniţiat de către beneficiarul Budescu Mădălina, persoană fizică, se propune dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 73201 în 26 loturi în vederea construirii de locuinţe individuale.

Pe terenul de amplasament, beneficiara are drept de proprietate conform actului notarial 2453 din 26.11.2021.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria oraşului Negreşti, ca urmare a faptului:

– conform PUG al oraşului Negreşti, imobilul cu nr. 73201 aparţine zonei pentru unităţi industriale şi de depozitare(ID), Subzonei unităţilor de depozitare ID2 – UTR 19, categoriei de folosinţa curţi construcţii ş i arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

  1. Funcţiunea – zonă de locuinţe(L), subzonă de locuinţe(L l) individuale cu caracter urban – nou propusă.
  • POT max propus = 3 5 %
  • CUT max propus = 1,05 ADC/mp teren
  • Regim maxim de înâlţime-H max = 12.00 m
  • Drum de servitute cu o lă,t ime de 7m
  1. Funcţiunea – Subzona unităţilor de depozitare – ID2 – existentă.
  • POT max propus = 40 %
  • CUT max propus = 8mc/mp teren
  • Regim maxim de înâlţime – H max= 100 m

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 11.02.2022 26.02.2022 publicul este invitat să transmită observaţii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Negreşti –Centrul de Relaţii cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor ( 8:00-16:30).

Răspunsurile la observaţiile făcute vor fi întocmite până la data de 08.03 .2022 de către proiectant şi vor fi la dispozitia persoanelor responsabile din cadrul primăriei oraşului Negreşti.

Documentaţia privind propunerile preliminare ale PLAN URBANISTIC ZONAL poate fi consultata si pe pagina de internet www.negresti.ro la sectiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei oraşului Negreşti – Compartimentul informare şi relaţii cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Mai multe detalii:

Previous ANUNŢ referitor la rezultatele procesului de informare şi consultare a publicului în etapa I privind intenţia elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „Parcelare teren cu nr. cadastral 73201 în vederea realizării de locuinţe individuale” strada Vasile Alecsandri, nr.14, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti