Venitul Minim de Incluziune: Sprijin Financiar pentru Familii și Persoane Singure

Venitul Minim de Incluziune: Sprijin Financiar pentru Familii și Persoane Singure

Introducere:

Venitul minim de incluziune reprezintă o importantă inițiativă de asistență socială care vine în ajutorul familiilor și persoanelor singure aflate în situații dificile. Acest sprijin financiar este menit să înlocuiască ajutorul social (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF), urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024. În continuare, vă prezentăm informații esențiale cu privire la acest program.

Perioada de Înregistrare:

Pentru a deveni beneficiari ai venitului minim de incluziune, persoanele care primesc în prezent ajutor social și alocație pentru susținerea familiei trebuie să se înregistreze în sistem în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2023.

Cine Poate Solicita Venitul Minim de Incluziune:

Venitul minim de incluziune este destinat familiilor și persoanelor singure care au un venit net lunar ajustat sub nivelurile maxime stabilite prin lege pentru cele două componente:

Pentru ajutorul de incluziune: nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei/lună, respectiv 400 lei/lună în cazul persoanelor singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.
Pentru ajutorul pentru familia cu copii: nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.

Cuantumul Ajutorului:

Cu privire la cuantumul ajutorului, acesta variază în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie. Detalii complete despre sumele acordate puteți găsi în documentația oficială a programului.

Procedura de Acordare:

Venitul minim de incluziune se acordă pe baza unei cereri însoțite de documente justificative privind veniturile, componența familiei, bunurile deținute și altele.

Cum Depuneți Cererea:

Cererile pot fi depuse începând cu data de 1 noiembrie 2023 la sediul Direcției de Asistență Socială Negrești (Str. Pietei, nr. 1).

Acte Necesare:

Pentru a solicita venitul minim de incluziune, trebuie să pregătiți următoarele acte:

  • Cerere (formular standard)
  • Declarație pe propria răspundere
  • Angajament de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
  • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
  • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit
  • Certificat de naștere pentru fiecare copil
  • Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei
  • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta între 3 – 16 ani
  • Alte documente specifice situației solicitantului și familiei acestuia (ex.: adopție, plasament, tutela/curatelă, soți sau soție declarați dispăruți, arestați preventive sau care execută pedepse privative de libertate etc.)

Informații Suplimentare:

Pentru mai multe detalii și informații suplimentare, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0235.457.890 în timpul programului de lucru.

Previous Modificari asupra Legii fondului funciar prin Legea 123 din 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti