Modificari asupra Legii fondului funciar prin Legea 123 din 2023

Modificari asupra Legii fondului funciar prin Legea 123 din 2023

🌾🏡 In urma modificărilor aduse Legii Fondului funciar nr. 18/1991, prin Legea 123 din 2023, deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot solicita, la cerere, emiterea titlului de proprietate, cu următoarele condiții:

🌱 dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

🌱 pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

🌱 terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

🗓️ Termenul limită pentru depunerea cererilor: 18 noiembrie 2023.

Deținătorii sau moștenitorii terenurilor care se afla in situația descrisă mai sus, pot depune cererea pentru emiterea titlului de proprietate, la comisia locală sau județeană de fond funciar.

Previous Dezbatere publica – proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 55/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti