Dezbatere publica – proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 55/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024

Dezbatere publica – proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 55/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024

Astăzi 25 octombrie 2023, Primăria oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 55/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024.

Documentaţia aferentă respectivului proiect de hotărâre poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.negresti.ro/ Transparenţă decizională şi la sediul Primăriei oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, din strada N. Bălcescu, nr. 1.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul de Informare şi Relaţii cu Publicul, Arhivă, Consiliul Local  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 6 noiembrie 2023, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: inforpnegresti@gmail.com, prin poştă, pe adresa strada N. Bălcescu, nr. 1, oraş Negreşti, judeţul Vaslui sau la sediul instituţiei, la Registratură, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri în intervalul orar 8,00 – 14,00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 55/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 16 noiembrie 2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0235457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, persoană de contact: Chetroşanu Nicoleta Gigia – consilier Informare şi Relaţii cu Publicul, Arhivă Consiliul Local.

Previous RAPORTUL de activitate al primarului Orașului Negrești, al treilea an de mandat, pentru perioada octombrie 2022 – octombrie 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti