Vânzarea prin Licitație Publică a apartamentului cu o camera situat în Orașul Negrești, str. Gării, Bl. G2, Sc. A, Et. II, Ap. 9

Vânzarea prin Licitație Publică a apartamentului cu o camera situat în Orașul Negrești, str. Gării, Bl. G2, Sc. A, Et. II, Ap. 9

U.A.T. Orașul Negrești cu sediul in Orașul Negrești str. Nicolae Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail inforpnegresti@gmail.com organizează în data de 09.09.2021, ora 10, 00 licitație publică pentru vânzarea unui apartament cu o camera și dependințe aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Gării, Bl.G2, Sc. A, Et. II, Ap. 9, jud. Vaslui.

1. Informații privind obiectul vânzării: 

Apartamentul cu o camera și dependințe, decomandat, în suprafață de 24,3 mp, situat în Orașul Negrești, Str. Gării, Bl.G2,Sc. A, Et. II, Ap.9.

2. Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului local al Orașului Negrești nr. 98/30.07.2021 și conține:

 • Informații generale privind proprietarul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
 • Caietul de sarcini;
 • Instrucțiuni privind organizarea si desfășurarea procedurii de vânzare;
 • Instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
 • Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;
 • Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
 • Informații referitoare la clauzele contractuale  obligatorii;
 • Formulare.

3. Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

 • La sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, Compartimentul Juridic de luni până vineri între orele 10. 00 – 14. 00;
 • Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită la Casieria Primăriei Orașului Negrești;
 • Data limită până la care se pot solicita clarificări este 08.2021, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele:

 • Data limita pentru depunerea ofertelor este 09.2021, ora 16.00.
 • Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, Oraș Negrești, județul Vaslui, cod poștal 735200.
 • Ofertele de depun într-un singur exemplar.

5. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu nr.1 în data de 09.2021, ora 10.00.

6. Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare , 54, Cod Poștal  : 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

7. Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare în data de 16.08.2021.

Previous Negresti, Vaslui și Bârlad sunt incluse în topul orașelor din țară ce au implementat proiecte de tip Smart City

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti