Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 31 august 2023

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 31 august 2023

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 31 august 2023, ora 14,00, convocat prin Dispoziţia nr. 786/23.08.2023, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 787/30.08.2023, dupa cum urmează:

Suplimentarea proiectului ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României de către Consiliul Local al Orașului Negrești, respectiv UAT Oraș Negrești.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea unităților de învățământ din Orașul Negrești, Județul Vasluiʺ, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație, Obiectiv Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții ”Construire platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Negrești, Județul Vaslui”.
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81 din 13 iunie 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ORAȘ NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 39.270 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022.
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea VI a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2023.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Sprijin pentru Digitalizarea firmelor: Caravana #NEdigitalizăm în Orașul Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti