Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 27 ianuarie 2022

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 27 ianuarie 2022

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 27 ianuarie 2022, ora 14,00, convocat prin Dispoziţia nr. 40/17.01.2022, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexă la dispozitia nr. 46/21.01.2022, dupa cum urmează:

  1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului intravilan, în suprafață de 4285  mp, Nr. cadastral 73180, C.F. nr. 73180,  aflat în domeniul privat al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii loturilor în Cartea Funciară.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 648 mp reprezentând teren situat în oraș Negrești, sat Poiana.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor  imobile reprezentând stații de pompare ape uzate, aflate în domeniul public al orașului Negrești.
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 59/2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  aflate pe raza UAT Negreşti.
  5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a actualului concesionar, a terenului în suprafață de 81,40 mp, situat în Negrești, str. M. Eminescu, Județul Vaslui.
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 /24.06.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Anunț important privind colectarea deșeurilor în orașul Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti