Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data 28 iulie 2022, ora 14,00

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data 28 iulie 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 28 iulie 2022, ora 14,00, convocat prin Dispoziţia nr. 706/20.07.2022, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 718/26.07.2022, dupa cum urmează:

Suplimentarea Proiectului ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului oraşului Negreşti, judeţul Vaslui şi aprobarea statelor de funcţii ale instituţiilor/serviciilor subordonate Consiliului local Negreşti.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Aparatul de specialitate al primarului oraşului Negreşti şi a serviciilor/instituţiilor publice subordonate .
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.94/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere în oraşul Negreşti şi a documentelor conexe la Regulament..
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81/23 iunie 2022 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 46,6 mp şi dependinţe ale acestuia în suprafaţă de 32,5 mp, situat în Negreşti, Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 82/23 iunie 2022 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 66,2 mp şi dependinţe ale acestuia în suprafaţă de 18,7 mp, situat în Negreşti, Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data 28 iulie 2022, ora 14,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti