Raportul informării si consultării publicului pentru documentația PUZ “Construire supermarket si magazine produse din carne si brânzeturi, accese auto, și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fațade si in parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrala, branșamente la utilități si organizare de șantier”

Raportul informării si consultării publicului pentru documentația PUZ “Construire supermarket si magazine produse din carne si brânzeturi, accese auto, și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fațade si in parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrala, branșamente la utilități si organizare de șantier”

În conformitate cu art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, în vederea aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,Construire supermarket și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticalii, reclame pe fațade și in parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetralii, branșamente la utilități și organizare de șantier” jud. Vaslui, oraș Negrești, str. Decebal nr.4 au fost parcurse etapele legale de informare și consultare a publicului atât de către inițiatorul proiectului cat și de către Serviciul Arhitect Șef prin Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului în colaborare cu Compartimentul Informare și Relații cu publicul, în scopul fundamentării hotărârii Consiliului Local al orașului Negrești, structuri de specialitate ce asigura elaborarea Raportului consultării și informării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate și argumentarea lor.

Mai multe detalii: 

Previous Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 20 decembrie 2022, ora 14,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti