Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 20 decembrie 2022, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 20 decembrie 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 20 decembrie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 1139/12.12.2022.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 24 noiembrie 2022.

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei ….
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei ….
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei ….
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei ….
 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unității individuale, în suprafață de 109,7 mp, Nr. cadastral 70102-C1-U31, aflată în domeniul privat al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii unităților individuale în Cartea Funciară.
 6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului, în suprafață de 892 mp, Nr. cadastral 73380, aflat în domeniul privat al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii imobilelor în Cartea Funciară.
 7. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unui imobil situat în orașul Negrești, strada Gării, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale pentru anul 2023, al Casei de Cultură „Neculai Cioată” oraș Negrești, județul Vaslui și bugetul estimat aferent organizării manifestărilor.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, de către Primarul și Viceprimarul orașului Negrești, județul Vaslui, în anul 2023.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023.
 11. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație Investiția 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții ,,Construire creșă, Oraș Negrești, Județul Vaslui”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Co-finanțarea proiectului cu titlul „Consolidarea comunității negreștene prin cultură” depus de către Asociația pentru dezvoltare comunitară Vaslui – CIF 17230691, în cadrul PNNR – Investiția I5 Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apelul de finanțare 1 – proiecte culturale derulate în localități cu mai puțin de 50000 de locuitori, Oraș Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2022.
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea IX a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2022.
 14. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous RAPORTUL INFORMARII ŞI CONSULTARII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIA PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada N. Bălcescu, nr. 1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti