RAPORTUL INFORMARII ŞI CONSULTARII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIA PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada N. Bălcescu, nr. 1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

RAPORTUL INFORMARII ŞI CONSULTARII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIA PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada N. Bălcescu, nr. 1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

În conformitate cu art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”, în vederea aprobării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Construire clădire spatii comerciale si servicii P+ 1″ au fost parcurse etapele legale de informare şi consultare a publicului atât de către iniţiatorul proiectului cât şi de către Serviciul Arhitect şef prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în colaborare cu Compartimentul Informare şi Relații cu publicul, în scopul fundamentării hotărârii Consiliului Local al oraşului Negreşti, structuri de specialitate ce asigură elaborarea Raportului consultării şi informării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate şi argumentarea lor.

Mai multe detalii:

Previous ANUNT – implicarea publicului în etapa propunerii finale a PUZ – „CONSTRUIRE SUPERMARKET ŞI MAGAZIN PRODUSE DIN CARNE ŞI BRÂNZETURI, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAŢADE ŞI ÎN PARCARE, PILON PUBLICITAR LUMINOS, IMPREJMUIRE PERIMETRALĂ, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER”

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti