Invitație către microîntreprinderile din orașul Negrești

Invitație către microîntreprinderile din orașul Negrești

Primăria orașului Negrești vă invită să luați în considerare posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Apelul 1: Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor. Acest apel are ca scop sprijinirea dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, precum și intensificarea creșterii durabile și creșterea competitivității acestora.

Prin intermediul acestui apel, se pot obține finanțări pentru activități precum dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii, implementarea de noi tehnologii și automatizarea proceselor, precum și pentru activități de marketing și branding.

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și au sediul social în regiunea Nord-Est. Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apel de proiecte este de 30 milioane euro.

Pentru a putea depune o propunere de proiect, vă invităm să consultați Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1, disponibil la adresa: https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2023/03/Ghid_Apel_1-MICRO_si_anexe_Martie_2023.zip.

De asemenea, puteți transmite observații și/sau propuneri prin intermediul interfeței disponibile la adresa: https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/MICRO/Apel1/.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 25 aprilie 2023.

Pentru mai multe informații despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027, vă invităm să accesați următorul link: https://www.adrnordest.ro/regio-nord-est-2021-2027/.

Previous ANUNŢ – DESCHIDERE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti