Protecția Cetățenilor: Reguli și Măsuri în Situația Descoperirii Munițiilor Neexplodate

Protecția Cetățenilor: Reguli și Măsuri în Situația Descoperirii Munițiilor Neexplodate

INFORMARE – situații care ar putea pune în pericol cetățenii, în momentul descoperirii de muniții neexplodate din timpul conflictelor armate, precum și pentru evitarea pe viitor a producerii unor situații de urgență

Conform Art.48 din Legea 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civila:

(1) Persoanele fizice și juridice care iau cunoștință de existența munițiilor au obligația să anunțe de îndată centrul operațional din cadrul serviciului de urgență profesionist, dispeceratul integrat de urgență, poliția sau primarul, după caz.

(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate să ridice, să manipuleze ori să utilizeze muniția neexplodată.

Conform Art.159 din Ordinul cu nr. 135 din 14 octombrie 2015 pentru aproba1·ea „Normelor tehnice privind managementul activităților de intervenție pentru asanarea terenurilor de munițiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor”:

(1) Munițiile descoperite neexplodate constituie un pericol deosebit pentru oameni, în condițiile contactului cu acestea.

(2) Pentru prevenirea accidentelor în rândurile populației, inspectoratele pentru situații de urgență județene iau măsuri pentru prevenirea accidentelor în rândurile populației care pot consta în:

ESTE INTERZIS:

 1. atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte;
 2. ridicarea, transportul și introducerea munițiilor în diferite încăperi sau locuințe;
 3. comercializarea acestora prin centre de colectare a deșeurilor metalice;
 4. lovirea sau mișcarea munițiilor găsite în pământ ori la suprafață;
 5. introducerea munițiilor în foc;
 6. topirea elementelor metalice ale munițiilor;
 7. tăierea munițiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură;
 8. folosirea munițiilor pentru improvizarea diferitelor unelte;
 9. utilizarea pulberilor și explozivilor proveniți din muniții în scopuri artizanale;
 10. demontarea de la muniții a focoaselor sau a altor elemente componente;
 11. folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniții;

Măsurile care se iau pentru prevenirea accidentelor sau expunerea la riscuri în zonele în care există ori se presupune că există unele muniții rămase neexplodate, avertizând asupra a ceea ce este interzis și anume:

 1. accesul persoanelor și animalelor;
 2. executarea de săpături manuale sau cu mijloace mecanice;
 3. aprinderea focului deschis;
 4. executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare;
 5. circulația vehiculelor;

Conform Art.161 din Ordinul cu nr. 135 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind managementul activităților de intervenție pentru asanarea terenurilor de munițiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor”:

(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice, operatorii economici și populația au, potrivit legii, obligația de a acorda sprijin serviciilor de urgență profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru realizarea activităților prevăzute de prezentele norme tehnice.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), la descoperirea munițiilor neexplodate, autoritățile administrației publice, instituțiile publice și operatorii economici iau următoarele măsuri:

 1. a) sistarea oricărei activități lucrative;
 2. b) îndepărtarea personalului/populației din zona în care a fost descoperită muniția;
 3. c) anunțarea de urgență prin SNUAU 112 despre descoperirea de muniții neexplodate;
 4. d) indicarea locului unde a fost descoperită muniția neexplodată.
Previous Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Mihail Sturza” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti