Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Mihail Sturza” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui

Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Mihail Sturza” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui

Astăzi 26 februarie 2024, Primăria oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Mihail Sturza” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui.

Documentaţia aferentă respectivului proiect de hotărâre poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.negresti.ro/ Transparenţă decizională şi la sediul Primăriei oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, din strada N. Bălcescu, nr. 1.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul Relaţii Publice şi Consiliul Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 11 martie 2024, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: inforpnegresti@gmail.com, prin poştă, pe adresa strada N. Bălcescu, nr. 1, oraş Negreşti, judeţul Vaslui sau la sediul instituţiei, la Registratură, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri în intervalul orar 8,00 – 14,00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Mihail Sturza” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21 martie 2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0235457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com , persoană de contact: Chetroşanu Nicoleta Gigia – consilier Compartiment Relaţii Publice şi Consiliul Local.

Previous Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Plevna” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti