Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Plevna” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui

Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Plevna” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui

Astăzi 26 februarie 2024, Primăria orașului Negrești, județul Vaslui, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Plevna” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui.

Documentația aferentă respectivului proiect de hotărâre poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.negresti.ro/ Transparență decizională și la sediul Primăriei orașului Negrești, județul Vaslui, din strada N. Bălcescu, nr. 1.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul Relații Publice și Consiliul Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Negrești, județul Vaslui.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 11 martie 2024, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: inforpnegresti@gmail.com, prin posta, pe adresa strada N. Bălcescu, nr. 1, oraș Negrești, județul Vaslui sau la sediul instituției, la Registratură, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30 și vineri în intervalul orar 8,00 – 14,00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Plevna” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 21 martie 2024.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0235457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com , persoană de contact: Chetroşanu Nicoleta Gigia – consilier Compartiment Relații Publice și Consiliul Local.

Previous Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 29 februarie 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti