Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 29 februarie 2024

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 29 februarie 2024

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 29 februarie 2024, ora 11,00, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 169/21.02.2024.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești din data de 9 februarie 2024.
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, valabilă în anul 2024.
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Achiziție de mobilier stradal, oraș Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2024.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Estacadă supratraversare râul Bârlad, SPAU și înlocuire conductă canalizare, oraș Negrești, Județul Vaslui”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Proiect tehnic și detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea sistemelor de iluminat public în satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpanița, Căzănești, Glodeni și Cioatele, Oraș Negrești, Județul Vaslui”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare rețea apă, reabilitare canalizare, racord apă și foraj orizontal, oraș Negrești, Județul Vaslui”.
 7. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale pentru debitorii declarați insolvabili în anul 2018 și a creanțelor provenind din amenzi contravenționale pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.
 8. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV –anul 2023.
 9. Raportul de follow-up al Camerei de Conturi Vaslui.
 10. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.
Previous Meci de handbal: CSO Negresti vs LPS Roman

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti