INFORMARE privind modificarile aduse Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice

INFORMARE privind modificarile aduse Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice

Ref: completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgentă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr .. 190/83/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice; aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020.

La articolul 18 al Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 97/63/2020, după alineatul (5″2) se introduc două noi alineate; alineatele (5″‘3) și (5″4), cu următorul cuprins:

„(5″3) Suprafețele de terenuri cu destinație agricola ocupate cu. culturile agricole înființate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări conform prevederilor art. 15, pot fi recoltate sau reinsământate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole; al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(5″4) În aplicarea prevederilor alin. (53), producătorii agricoli au obligația identificării culturii afectate, a blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente fiecărei culturi și menținerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsământate, în suprafață de minimum 5% din suprafața blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pune la dispoziția Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor in vederea completării procesului-verbal de constatare.”

Previous 30 iulie – Seară culturală în orașul Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti