Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 64/24.06.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022

Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 64/24.06.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022

În coformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere pu lică textul complet al proiectului de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii d Consiliul Local nr. 64/24.06.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor Io ale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului Negreşti, di strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei – www.negresti.ro, în data de 11.10.2021, conform procesului-verbal nr. 21.487/11.10.2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recoman are, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei oraşului Negeşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email
inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 05.11.2021.

Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de hotărâre susmenţionat v fi organizată în data de 22.11.2021, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei.

Proiectul de hotarare poate fi consultat in sectiunea Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice.

Previous Inaugurare loc de joacă, 27 septembrie 2021

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti