Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuinţele de tip ANL

Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuinţele de tip ANL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuinţele de tip ANL.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei – www.negresti.ro, în data de 09.02.2021, conform procesului-verbal nr. 2922/09.02.2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei oraşului Negreşti- Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 09.03.2021.

Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenţionat va fi organizată în data de 24.03.2021, ora 10.00, în sala de şedinţă a Primăriei.

Proiectul de hotarare poate fi consultat in sectiunea Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

Previous 31.03.2021 – Termenul limită pentru depunerea rapoartelor de evaluare a clădirilor cu destinație mixtă sau nerezidențială

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti