31.03.2021 – Termenul limită pentru depunerea rapoartelor de evaluare a clădirilor cu destinație mixtă sau nerezidențială

31.03.2021 – Termenul limită pentru depunerea rapoartelor de evaluare a clădirilor cu destinație mixtă sau nerezidențială

Contribuabilii persoane fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială a căror dată de dobândire sau de evaluare este anterioară datei de 01.2016, pentru a beneficia în anul fiscal 2021 de cota de impozitare de 0,75%, în loc de 2%, au posibilitatea de a proceda la actualizarea valorii impozabile a clădirilor pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință (31.03.2021).

Contribuabilii persoane juridice care dețin în proprietate clădiri cu destinație rezidențială, mixtă sau nerezidențială a căror dată de dobândire sau de evaluare este anterioară datei de 01.2018, pentru a beneficia în anul fiscal 2021 de cota de impozitare de 0,15% (rezidențiale) sau 0,8% (nerezidențiale), în loc de 5%, au posibilitatea de a proceda la actualizarea valorii impozabile a clădirilor pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință (31.03.2021).

În acest sens, până la data de 31.03.2021 (termen de decădere) se pot depune:

  • la Registratura Primăriei orașului Negrești,
  • prin poștă,
  • prin email sau

următoarele documente:

  • declarație de impunere fiscală – model ITL 001/2016 (PF)
  • declarație de impunere fiscală – model ITL 002/2016 (PJ)
  • raportul de evaluare întocmit de un evaluator membru a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR.

Declarațiile fiscale și cererile adresate Serviciului impozite și taxe locale pot fi transmise la adresa: Primăria orașului Negrești, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, Negrești, jud. Vaslui, cod poștal 735200 sau la adresa de e-mail: itx@negresti.ro

Copiile documentelor transmise prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică trebuie să fie certificate de către expeditor pentru „conformitate cu originalul”, respectiv prin înscrierea pe acestea a mențiunii „conform cu originalul” și a semnăturii.

Previous Modificări ale Codului fiscal privind modul de impozitarea clădirilor mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti