Modificări ale Codului fiscal privind modul de impozitarea clădirilor mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice

Modificări ale Codului fiscal privind modul de impozitarea clădirilor mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice

Potrivit prevederilor art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitate economică, pentru a putea stabili corect impozitul pe clădire aferent anului 2021 este necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere din care să reiasă dacă cheltuielile cu utilitățile SUNT sau NU SUNT înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

În situația în care cheltuielile cu utilitățile NU sunt în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădire, pentru suprafața utilizată în scop nerezidențial, se va calcula prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din Codul Fiscal asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457 din Codul Fiscal, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin (1) din Codul Fiscal, respectiv:

  • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
  • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Conform prevederilor art. 495^2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  în vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, potrivit art. 459 din prezentul Cod, pentru anul 2021 se stabilesc următoarele reguli:

  • persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinație mixtă au obligaţia să depună o declarație pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2021 inclusiv, privind suprafața folosită în scop nerezidențial;
  • fac excepție de la prevederile lit. a) persoanele fizice ale căror suprafețe folosite în scop nerezidențial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020, în conformitate cu modelul ITL 001-2016.

Când proprietarul nu declară suprafața folosită în scop nerezidențial (când cheltuielile sunt suportate de proprietar, nu de persoana care desfășoară activitatea economică) impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din codul fiscal.

Previous Sondaj privind ierarhizarea zonelor publice pentru instalarea Wi-Fi gratuit

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti