Dezbatere publică – proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale

Dezbatere publică – proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza Unităţii Administrativ -Teritoriale Negreşti, judeţul Vaslui.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei – www.negresti.ro, în data de 23.02.2021, conform procesului-verbal nr. 6657/23.02.2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei oraşului Negreşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 24.03.2021.

Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de hotărâre susmenţionat va fi organizată în data de 07.04.2021, ora 11.00, în sala de ședinţă a Primăriei.

Proiectul de hotarare poate fi consultat in sectiunea Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

Previous Dezbatere publica – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti