Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Circulaţie

Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Circulaţie

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Circulaţie în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei – www.negresti.ro, în data de 14.01.2021, conform procesului-verbal nr. 812/ 14.01.2021.

Cei interesaţi pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei oraşului Negreşti – Registratură,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 11.02.2021.

Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de HCL sus-menţionat va fi organizată în data de 26.02.2021, ora 10.00, în sala de şedinţă a Primăriei.

Previous Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a orașului Negresti, în perioada de programare 2021 – 2027

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti