Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea Nomenclatorului stradal al orașului Negrești, județul Vaslui

Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea Nomenclatorului stradal al orașului Negrești, județul Vaslui

Astăzi 5 aprilie 2024, Primăria orașului Negrești, județul Vaslui, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind completarea și  actualizarea Nomenclatorului stradal al orașului Negrești, județul Vaslui.

Documentația aferentă respectivului proiect de hotărâre poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.negresti.ro/ Transparență decizională și la sediul Primăriei orașului Negrești, județul Vaslui, din strada N. Bălcescu, nr. 1.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul Relații Publice și Consiliul Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Negrești, județul Vaslui.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 19 aprilie 2024, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: inforpnegresti@gmail.com, prin poștă, pe adresa strada N. Bălcescu, nr. 1, oraș Negrești, județul Vaslui sau la sediul instituției, la Registratură, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30 și vineri în intervalul orar 8,00 – 14,00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al orașului Negrești, județul Vaslui.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 9 mai 2024.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0235457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com , persoană de contact: Chetroşanu Nicoleta Gigia – consilier Compartiment Relații Publice și Consiliul Local.

Previous Anunt de participare procedură proprie de achiziție, organizată pentru atribuirea contractului de achiziție Furnizare masa calda pentru elevii din Școala Gimnazială Mihai David, Negrești, proiect finanțat prin Programul „Masă sănătoasă”

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti