Dezbatere publică – Planul de măsuri pentru combaterea unor fapte care afectează climatul social, stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor privind gospodărirea oraşului Negreşti

Dezbatere publică – Planul de măsuri pentru combaterea unor fapte care afectează climatul social, stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor privind gospodărirea oraşului Negreşti

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea unor fapte care afectează climatul social, stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor privind gospodărirea oraşului Negreşti.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei – www.negresti.ro, în data de 02.02.2021, conform procesului-verbal nr. 2179/02.02.2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei oraşului Negreşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 02.03.2021.

Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenţionat va fi organizată în data de 17.03.2021, ora 10.00, în sala de şedinţă a Primăriei.

Proiectul de hotarare poate fi consultat in sectiunea Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

Previous ANUNȚ – în atenția unităților care angajează zilieri

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti