Convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 februarie 2023, ora 15,00

Convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 februarie 2023, ora 15,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă extraordinară care va avea loc în data de 6 februarie 2023, ora 15,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 58/30.01.2023.

Proiectul ordinii de zi

  • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Local Negreşti din data de 25 ianuarie 2023.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al oraşului Negreşti, pe anul 2023.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 4.074.886 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022.
  3. Proiect de hotărâre privind  darea  în folosință gratuită a  terenului în suprafață de 6228 mp și a terenului în suprafață de 253 mp, cu construcțiile existente situate în strada 1 Decembrie, nr. 46, aflate în domeniul privat al U.A.T. Negrești, către S.C. Utilități S.R.L. Negrești, societate aflată sub autoritatea consiliului local.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Suplimentarea  proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de  25 ianuarie 2023, ora 15,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti