Suplimentarea  proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de  25 ianuarie 2023, ora 15,00

Suplimentarea  proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de  25 ianuarie 2023, ora 15,00

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 25 ianuarie 2023, ora 15,00, convocat prin Dispoziţia nr. 25/13.01.2023, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 41/20.01.2023, dupa cum urmează:

Suplimentarea proiectului ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.
  2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare Spital Orășenesc Negrești, Oraș Negrești, Strada Decebal, Nr. 5, județul Vaslui”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Negrești, județul Vaslui la programul PNRR, Componenta-15 (C15) Educație, cu obiectivul de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Orașul Negrești, Județul Vaslui ” și introducerea în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2023.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ORAȘ NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism, necesar pentru buna desfășurare a activității instituției Primăriei orașului Negrești, județul Vaslui  și introducerea obiectivului de investiții în Programul anual de investiții al  Oraşului Negrești – 2023.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico – economice, pentru proiectul ,,Dezvoltarea durabilă a mobilității urbane în Orașul Negrești, Județul Vaslui”, faza (SF și DALI) și introducerea obiectivului de investiție, în Programul anual de investiții al  Oraşului Negrești – 2023.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico – economice, pentru proiectul ,,Modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceul tehnologic ,,Nicolae Iorga” din Orașul Negrești, Județul Vaslui”, faza (SF și DALI) și introducerea obiectivului de investiție, în Programul anual de investiții al  Oraşului Negrești – 2023.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico – economice, pentru proiectul ,,Amenajare de spații verzi în orașul Negrești, județul Vaslui”,  faza (SF și DALI) și introducerea obiectivului de investiție, în Programul anual de investiții  al  Oraşului Negrești – 2023.
  9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către AJOFM Vaslui, punct de lucru Negrești, județul Vaslui a unui spațiu în suprafață de 34,86 mp, situat în incinta imobilului fostă Policlinică, strada M. Sadoveanu, nr. 4, aflat în domeniul public al orașului Negrești.
Previous Luni, 23 ianuarie 2023, a fost stabilită de Guvernul României zi liberă, conform H.G. 1555 din 28 decembrie 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti