Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 30 martie 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 30 martie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 30 martie 2023, ora 13,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 357/22.03.2023.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de  28 februarie 2023.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondurilor constituite din cota de dezvoltare şi redevenţă din preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizaţiei oraşului Negreşti către Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a judeţului Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Negrești II, pentru continuarea lucrărilor de construire la casa parohială din Negrești, din bugetul local al orașului Negrești.
 4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, aparținând domeniului privat al orașului Negrești, atribuit doamnei Dobra Georgiana Gabriela în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren în suprafață de  20 mp,  situat în  Negrești, strada Unirii, Bl. E1, E2, E3, aparținând domeniului privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de  22,82 mp, și dependințe ale acestuia în suprafață de 114,14 mp,  situat în  Negrești, strada Decebal, nr. 5, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PROCEDURII de publicare pe pagina de internet a Primăriei orașului Negrești a listei contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadență obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii bugetare restante la bugetul local Negrești.
 8. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,Împrejmuirea platformelor de gunoi menajer, oraș Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2023.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 181 /20 decembrie 2022 privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație Investiția 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții ,,Construire creșă, Oraș Negrești, Județul Vaslui”.
 10. Raportul anual asupra activității de administrare a SC Utilități SRL – perioada 12.10.2021 – 12.10.2022.
 11. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Anunt recrutare Bibliotecar debutant, studii superioare – Biblioteca Orășenească „Constantin Macarovici”

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti