Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 30 ianuarie 2024

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 30 ianuarie 2024

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 30 ianuarie 2024, ora 12,00, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 74/18.01.2024.

Proiectul ordinii de zi

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești, convocată de îndată, din data de 11 ianuarie 2024.
  1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Negrești, pentru anul școlar 2024/2025.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2030.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2024 pentru utilizatorii casnici și non-casnici din Negrești și satele aparținătoare, precum și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru UAT Negrești.
  4. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 222 mp situat în intravilanul orașului Negrești, str. Decebal, nr. 78G, T 30, P 97, pct. ,,Țarină “ județul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Amanci Cornel Daniel.
  6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Negrești.
  7. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.
Previous Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti