Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2024

Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2024

Astăzi, 15.01.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria oraşului Negreşti a iniţiat procedura de consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pe anul 2024.

În acest context, am procedat la afişarea, în spaţiul accesibil publicului, la sediul Primăriei orașului Negrești şi pe site-ul Primăriei orașului Negrești, www.negresti.ro, a documentaţiei privind bugetul local al oraşului Negreşti pe anul 2024 (proiecte pentru: veniturile bugetului local pe anul 2024, cheltuielile bugetului local pe anul 2024 şi programul obiectivelor de investiţii pe anul 2024).

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare în perioada 16.01.2024 – 30.01.2024.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 30 ianuarie 2024, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: inforpnegresti@gmail.com, prin poştă, pe adresa strada N. Bălcescu, nr. 1, oraş Negreşti, judeţul Vaslui sau la sediul instituţiei, la Registratură, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri în intervalul orar 8,00 – 14,00.

Previous Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență /ajutoarelor comunitare și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al orașului Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti