Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 29 septembrie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 29 septembrie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 29 septembrie 2021, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 529/21.09.2021.

Proiectul ordinii de zi:

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 31 august 2021.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Negrești, reprezentat prin Consiliul Local Negrești și …(date cu caracter personal).
 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administrație al S.C „UTILITĂȚI” S.R.L Negrești, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit „Norocel” Negreşti, județul Vaslui,pentru anul şcolar 2021 – 2022.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1, Sat Parpanița – Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2021 – 2022.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai David” Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2021 – 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2021 – 2022.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Negrești care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației în cadrul Școlii Gimnaziale nr.1, Sat Parpanița – Negrești , pentru anul școlar 2021-2022.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Negrești care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației în cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti, pentru anul școlar 2021-2022.
 9. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ORAȘ NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 53/28.04.2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru autoturismele Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de virări de credite bugetare.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea II a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2021.
 13. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Convocarea de îndată a Consiliului local în şedinţă extraordinară, pentru data de 22 septembrie 2021, ora 13,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti