Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 28 septembrie 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 28 septembrie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 28 septembrie 2023, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 888/20.09.2023.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de 31 august 2023.
 1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a terenului în suprafață de 17683 mp reprezentând Grădină Publică (Parc), situat în orașul Negrești, strada 1 Decembrie, nr. 51, județul Vaslui.
 2. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unui imobil situat în orașul Negrești, strada 1 Decembrie, nr. 46, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului în suprafață de 107,2 mp, Nr. cadastral 70102-C1-U25, C.F. nr. 70102-C1-U25, aflat în domeniul privat al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii unităților individuale în Cartea Funciară.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit „Norocel” Negrești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2023 – 2024.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1, Sat Parpanița – Negrești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2023 – 2024.
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai David” Negrești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2023 – 2024.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2023 – 2024.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Negrești care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Norocel” – Negrești, pentru anul școlar 2023-2024.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Negrești care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, pentru anul școlar 2023-2024.
 10. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous ANUNŢ 30 SEPTEMBRIE – TERMEN SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti