ANUNŢ 30 SEPTEMBRIE – TERMEN SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA

ANUNŢ 30 SEPTEMBRIE – TERMEN SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA

30 septembrie 2023 este termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea.

Având în vedere că data de 30 septembrie 2023 este zi nelucrătoare, termenul scadent se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru, următoare termenului scadent, respectiv data de 2 octombrie 2023. Până la această dată, inclusiv, se pot achita obligațiile fiscale datorate bugetului local, fără majorări de întârziere.

Primăria Negrești recomandă contribuabililor să-și achite la termen impozitele şi taxele datorate pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport, astfel încât să nu fie nevoiți să plătească majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Modalitățile alternative de plată, altele decât cele de la ghișeele Serviciului impozite și taxe locale, sunt:
1. Plata prin www.ghişeul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar). Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, a codului fiscal pentru persoane juridice, sau user și parole, iar plata se realizează fără comision.
2. Plata electronică folosind servicii de internet banking.
3. Plata prin virament bancar – viramentul se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele date:
Beneficiar: Orașul Negrești;
C.U.I. beneficiar: 13407333;
Banca beneficiar: Trezoreria Negrești;
Conturile IBAN (informaţiile referitoare la conturile IBAN sunt pe site-ul https://negresti.ro/servicii/plata-impozitelor-si-taxelor-locale/)

La rubrica explicații: numele contribuabilului.

Mulțumim cetăţenilor care și-au achitat obligațiile fiscale!

Previous Anunt angajare – Nubius Group Precision Tools GmbH

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti