Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 28 noiembrie 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 28 noiembrie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 28 noiembrie 2023, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 1032/20.11.2023.

Proiectul ordinii de zi

• Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești, convocată de îndată, din data de 14 noiembrie 2023.

1. Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea de denumire unui drum de interes public local în categoria funcțională ”Străzi”, din orașul Negrești, județul Vaslui.

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Parcul Obor” parcului situat în orașul Negrești, strada 1 Decembrie, nr. 51, județul Vaslui.

3. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 1560 mp, situat în Negrești, strada Decebal, nr. 3, județul Vaslui.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a actualului chiriaș, a spațiului în suprafață de 16,8 mp, folosit individual și a spațiului în suprafață de 16,3 mp, folosit în comun, situat în Negrești, strada Unirii, Bl. E2, Sc. C, Parter, Județul Vaslui.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale pentru anul 2024, al Casei de Cultură „Neculai Cioată” oraș Negrești, județul Vaslui și bugetul estimat aferent organizării manifestărilor.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Negreşti în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui (APC Vaslui).

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 55/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024.

8. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta extraordinara pentru data de 14 noiembrie 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti